logo2024def

MeMO Databank
Common Antwerp vzwCommunity Land Trust (CLT)
600 / 3354

Commons Lab vzw


Dambruggestraat 198
2060 Antwerpen
E-mail: info@commonslab.be Website
Beschrijving:

Commons Lab is sinds 1 januari 2021 een nieuwe erkende socio-culturele organisatie in Vlaanderen.  Om ons doel te bereiken, initiren en ondersteunen wij vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten. Wij beschouwen commonsgerichte burgerinitiatieven als nieuwe wegwijzers in de 21ste eeuw: ze zijn open, duurzaam, fair en democratisch. Dat doen we niet alleen. Wij zijn een groeiende community van gedreven en bewuste wereldburgers.  


  

© 2023 - MeMO-gids p/a Coopkracht vzw ¦ Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem ¦ memogids@coopkracht.org