Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank

Agrecon cvba-so

Agrarisch Ecologisch Netwerk
Oekensestraat 16
8880 Ledegem
E-mail: management@agrecon.be Beschrijving:

We zijn een startende coöperatieve die borrelt van ideeën en mogelijkheden om via samenwerking (al of niet via aandeelhouderschap) van betekenis te zijn voor de noodzakelijke transitie in de samenleving. Onze invalshoek of hefboom hiertoe is in hoofdzaak biologische voeding. We zijn nog maar pas opgestart en zullen dus nog héél wat kunnen opsteken, maar zijn anderzijds sterk gedreven door innovatie op vlak van samenwerkingsmodellen. We onderschrijven de 7 internationaal erkende coöperatieprincipes en erkennen dat we pas aan de start staan van het verder vormgeven van de principes in de praktijk.


Labels/Lidmaatschappen:
  • Coopkracht

  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1