Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank

HAZO vzw

Vlaams steunpunt voor ondernemers met een handicap of chronische ziekte.
Zonnestraat 52 bus 10
9600 Ronse
Tel: 055 60 37 43
E-mail: info@hazovzw.be Website Beschrijving:

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een handicap of chronische ziekte.
Zaakvoerders, starters alsook prestarters en betrokken dienstverleners zijn bij ons welkom.

Informatieverstrekking, ondersteuning, belangenbehartiging en sensibilisering zijn onze kernopdrachten.
Vlaanderen en Brussel onze werkgebieden. Heel wat van onze activiteiten zijn gratis. Gelijke kansen voor ondernemers met een arbeidshandicap bij de uitbouw van een eigen zaak is onze doelstelling.

Ervaringsdeskundigheid is het vertrekpunt van de werking. De ondersteuning die we elkaar bieden – en de standpunten die we innemen – zijn gestoeld op ervaringen vanuit het ondernemen met een arbeidshandicap. Onze gespreksgroepen met mensen in gelijkaardige situaties zijn daarvoor een geschikt werkingsmiddel.


Mensvriendelijk aspect:

Hazo vzw wil dat ondernemers met een arbeidshandicap dezelfde kansen krijgen om hun zaak uit te bouwen als hun collega’s zonder beperking.
België heeft daartoe een VN-verdrag ondertekend waarvan artikel 27 punt f bepaalt dat passende maatregelen en wetgeving de kansen op het werken of het starten als ondernemer moeten bevorderen.
Hazo vzw biedt hen ondersteuning!


Openingsuren: Bereikbaar op maandag en woensdag tussen 10u en 17u. Vrijdag van 14u tot 16u30.
  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1