Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
ArtO vzwArtsen voor Duurzaamheid
286 / 6055

ArtObe vzw


Producten of Diensten: organisatie voor ‘kunst en kreatie’
Rolleken 10
2275 Lille
Tel: 014 88 33 43
Ondernemingsnummer: 0455 850 015
E-mail: info@artobe.org Website
Beschrijving:

De organisatie organiseert en promoot opleidingen, cursussen, lessen en projecten voor en met volwassenen, kinderen, scholen, instituten, culturele centra en andere organisaties. 'artObe' richt zich op de beeldende kunst. Haar medewerkers zijn professioneel geschoold en actief als kunstenaar.
'artObe' stimuleert en organiseert internationale activiteiten die binnen haar doelstellingen vallen. Dit kunnen zijn: opledingen, cursussen, workshops, symposia, stages.
Verder doet men binnen 'artObe' aan onderzoek naar dieper liggende achtergronden van de ‘vorm taal’ en van het ‘creatieproces’. Materiaal, vorm en kleur worden worden benaderd vanuit hun primaire verschijningsvorm en hun rudimentaire werking op de mens. ‘Mens’ en ‘materie - vorm - kleur...’ worden nooit van elkaar losgekoppeld maar als één geheel benaderd, elkaar ontmoetend in een ‘scheppend proces’. Op die wijze trachten we door te dringen in diepere lagen van het ‘creatie gebeuren’.


  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1