Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
Centrum voor HandanalyseCentrum voor ...
37 / 161

Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) vzw

Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) vzw

Brusselsestraat 170
3000 Leuven
Tel: 016 22 23 69
Ondernemingsnummer: 0831.509.536
E-mail: info@ckh.be Website
Beschrijving:

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Daartoe richt het CKH lezingenreeksen in, organiseert congressen, participeert aan homeopatische middelenproeven en verzorgt een opleiding klassieke homeopathie.

Het CKH verleent administratieve en logistieke steun aan initiatieven en projecten gelanceerd door studenten en oud-studenten, die de werking van homeopathie een betere bekendheid kunnen verlenen bij de hulpverleners in diverse takken van de gezondheidszorg, zoals psychologen, osteopaten, verloskundigen, enz.


  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1