Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
11.11.11 West-VlaanderenACODEV
6 / 97

4de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking


Producten of Diensten: Hét STEUNPUNT voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het Zuiden.
Netwerk of koepel: Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS)
p/a: Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 82
1000 Brussel
Tel: 02/553 48 16 Website
Beschrijving:

De 4de pijlerinitiatieven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het Vlaamse landschap van ontwikkelingssamenwerking. Toch kregen ze tot nu toe slechts in beperkte mate erkenning, ondersteuning en waardering van de overheid en de ngo’s.

Dat was het vertrekpunt om vanaf januari 2009 een Vlaams 4de pijlersteunpunt uit te bouwen, een initiatief van het Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), in samenwerking met 11.11.11 - koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Het steunpunt wil hét aanspreekpunt zijn voor iedereen die in Vlaanderen met een eigen project bezig is. Advies verlenen en informatie verstrekken staat voorop, ondermeer via deze website en de helpdesk die eraan verbonden is. Afhankelijk van de noden, zal het steunpunt ook een vormingsaanbod op maat uitwerken. Het steunpunt zal ook regelmatig ontmoetingsmomenten inrichten om de uitwisseling en dialoog tussen 4de pijlerinitiatieven en andere spelers te stimuleren. Zo kan er worden uitgekeken naar samenwerkingsverbanden waarbij iedereen, volgens zijn eigen inbreng, bijdraagt tot een kwalitatieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking.

Deze website bundelt alle initiatieven die thuishoren onder de noemer ‘4de pijler’.

Het is de bedoeling :

  • dat de verschillende spelers elkaar vinden en beter leren kennen
  • dat 4de pijlers informatie kunnen vergaren, ervaringen uitwisselen en kennis delen
  • dat 4de pijlers vragen stellen en tips geven

De website is een initiatief van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) in samenwerking met 11.11.11.


  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1