Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
Brusselse Raad voor het ...Departement Leefmilieu, ...
7 / 45

Coordinatiecel Milieuzorg


Producten of Diensten: Advies en ondersteuning bij de implementatie van milieuzorg voor overheidsinstellingen. Interne sensibilisatie- en communicatiecampagnes.
Afkorting: CCM
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel: 02/553.80.17
Fax: 02/553.80.06
E-mail: ccm@vlaanderen.be Website
Beschrijving:

De Coordinatiecel Milieuzorg adviseert en ondersteunt overheidsentiteiten bij de implementatie van milieuzorg.


Mensvriendelijk aspect:

Onze focus in onze werking ligt ondermeer op duurzame aankopen waarbij we trachten milieu, sociale en ethische criteria te implementeren in het aankoopbeleid van de overheid.


Milieuvriendelijk aspect:

Onze focus in onze werking ligt ondermeer op duurzame aankopen waarbij we trachten milieu, sociale en ethische criteria te implementeren in het aankoopbeleid van de overheid. Werking rond thema's als duurzame mobiliteit


Juridisch statuut: overheid
Openingsuren: kantooruren
Oprichtingsjaar: 2003
  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1