Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
Coordinatiecel MilieuzorgEcoCampus
8 / 45

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afkorting: LNE
Netwerk of koepel: Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 80 11
Fax: 02 553 80 05
E-mail: info@lne.be Website
Beschrijving:
  • Continue opvolging (en aansturing) van het NME-veld (doelgroepgerichte en thematische werkingen, projecten, subsidies…)
  • Interactieve netwerking (bestuurlijk niveau, maatschappelijk middenveld, internationaal…)
  • Permanent infopunt (www.milieueducatie.be, NME-inventaris, NME-zine…)
  • Kenniscentrum (educatieve pakketten, spelen, vormingen…)
  • Kwaliteitsbewaking inzake NME (kwaliteitsindicatoren, criteria…)

Juridisch statuut: overheid
Oprichtingsjaar: 1993
Zie ook: NME Vlaanderen
  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1