Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank

Atelier d'Archictecture Schuiten

Website Beschrijving:

Visionair architect Luc Schuiten: stads- en landschapsarchitectuur, strips, affiches ...

Totaalconcepten zoals: Archiborescence, Vegetal City, ...

Luc Schuiten wordt omschreven als ‘visionair architect’ of ‘utopisch denker’. In het project ‘de stad van de toekomst’ werkt hij aan constructies die de stad in beeld brengen zoals die er zou kunnen uitzien als we echt duurzame keuzes maken.
Zijn werk is erg visueel; tekeningen, tentoonstellingen, boeken, films, affiches,…. Volgens Schuiten is dit de meeste geschikte manier om mensen zijn ideeën te laten begrijpen. Hij maakte o.a. de cover van het boek ‘Terra reversa’ van Peter Tom Jones en Vicky Vermeire.

Zelf ziet Luc Schuiten zijn visie niet als een utopie. Zich inbeelden dat een economie onbeperkt kan groeien en handelen alsof er geen einde komt aan grondstoffen en fossiele brandstoffen, dat is een utopie aldus Schuiten. Hij beeldt zich in hoe steden er zouden kunnen uitzien als we een radicale ommekeer maken. Met name: functioneren zoals de natuur.


  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1