MeMO Databank
Cromphout-VergauweDe Oude Hoef
7 / 24

De Kijfelaar

De Kijfelaar

Producten of Diensten: Bioboerderij: eieren, aardappelen, seizoensgroenten, sap en verwerkt fruit, wereldwinkelproducten.
Schravenhage 4
2200 Noorderwijk (Herentals)
Tel: 014 26 18 34
Ondernemingsnummer: BE 0896 238 329
E-mail: info@dekijfelaar.be Website

fb-logo-sketch50


Beschrijving:

De Kijfelaar is een relatief klein gemengd bedrijf met een 30-tal hectare akkerbouw, wat grove groenten en een 25 stuks vleesvee. Sinds april 2008 volgen wij de biologische productiewijze. Dat wil zeggen dat wij bijzondere aandacht hebben voor de kringlopen op het bedrijf, dat we werken zonder chemische meststoffen en gewasbescherming en dat we extra zorg dragen voor de bodem.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzame landbouw best zo weinig mogelijk transport genereert, zetten wij maximaal in op de lokale afzetmarkt. We verkopen dan ook zo veel mogelijk aan de mensen uit de buurt, aan de plaatselijke voedselteams en aan andere bio-boeren in de ruime omgeving.


Contactpersoon: Bavo Verwimp
Tweede adres:

Privé- en facturatieadres: Zandhoevestraat 18, 2200 Noorderwijk


Labels:

biogarantie50   bio-eu-label50