MeMO Databank

1 Voeding & Landbouw

1 Bio(dynamische) land- & tuinbouw, 2 Producenten en verwerkers: vlees en vis, 3 Voedingverwerkers (plantaardig), 4 Zuivel, eieren, honing, 5 Groothandel, 6 Natuurvoeding (kleinhandel), 7 Biobakkerijen, 8 Bioslagerijen, 9 Specialiteiten, 10 Dranken, 11 Boerenmarkten & Marktkramers, 12 Alternatieve aankoop & verkoop, 13 Supermarkt met bioproducten, 14 Hoeveverkoop, 15 Beroeps- & Garantieorganisaties, 16 Advies, Onderzoek & Opleidingen, 17 Diverse diensten voor de voedingssector, 18 Restaurants & Eetgelegenheden, 19 Catering & Traiteurs, 20 Buurt- & Sociale restaurants

2 Gebruiksgoederen

1 Speelgoed & Hobby, 2 Meubels, zit- & slaapcomfort, 3 Kleding, Textiel, Juwelen & Accessoires, 4 Schoonmaak & Onderhoud, 5 Papier & Kantoorbenodigdheden, 6 Huishoudartikelen & Toestellen, 7 Zwangerschaps- & Kinderspullen, 8 Lichaamsverzorging, 9 Decoratie & Doe-het-zelf, 10 Groene Winkels, Webshops, 11 Tweedehands & Kringloopcentra, 12 Diensten & diversen

3 Bouwen, Wonen & Energie

1 Aannemers & Ruwbouw, 2 Installateurs & Afwerkers, 3 Tuinaannemers & Groenzorg, 4 Producenten, 5 Handelaars, 6 Importeurs, 7 Tuinproducten & Planten, 8 Architecten & Ontwerpers, 9 Tuinarchitecten & Ontwerpers, 10 Ondersteuning & Diensten, 11 Energie: Installatie & Verkoop, 12 Energie: Leveranciers, 13 Energie: Onderzoek & Advies, 14 Diversen

4 Grafische Sector, Woord & Beeld, Mulitmedia

1 Drukwerk & Reproductie, 2 Grafisch Ontwerp & Webdesign, 3 Copywriting & Vertaalwerk, 4 Uitgeverijen, 5 Pers & Tijdschriften, 6 Boekhandels & Documentatiecentra, 7 Multimedia & Fotografie, 8 Communicatie & Diensten

5 Afvalverwerking & Waterzuivering

1 Milieusanering & Afvalpreventie, 2 Composteren, 3 Hergebruik & Recyclage, 4 Diensten

6 Transport & Mobiliteit

1 Fietsen & Toebehoren, 2 Fietsen: Verenigingen & Diensten, 3 Elektrisch Transport, Biobrandstof, 4 Sociaal Transport, Diensten & Verenigingen, 5 Auto's: Garages & Diensten

7 Computers & ICT

1 Hardware (Nieuw & Tweedehands), 2 Software (Vrije Software/Open Source), 3 Webhosting & Netwerktoepassingen, 4 Diensten, Vorming & Ondersteuning

8 Werk & Economie

1 Opleiding & Tewerkstelling, 2 Sociale Werkplaatsen, 3 Beschutte Werkplaatsen, 4 Invoegbedrijven, 5 Arbeidszorgcentra, 6 Sociale Uitzendkantoren, 7 Dienstenchequebedrijven, 8 Financiering, Sparen en Verzekeren, 9 Vrijwilligerswerk, Ruilsystemen, Deeleconomie, 10 Adviesbureaus & Sociale Audit, 11 Bedrijvencentra, 12 Activiteitencooperaties & Startcentra, 13 Coöperaties, 14 Federaties & Koepels, 15 Duurzame Ontwikkeling & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

9 Ontspanning & Cultuur

1 Dagtoerisme, Sport, Wandel- & Fietstochten, 2 Reisformules & -organisaties, 3 Hotels & Logies, 4 Hoevetoerisme & Kinderboerderijen, 5 Eco & Duurzaam Toerisme (Internationaal), 6 Sociaal Toerisme & Internationale Solidariteit, 7 Café, eethuis (bio, fairtrade, multicultureel), 8 Cultuur (diensten & diversen), 9 Musea, Kunst & Erfgoed, 10 Theater, Beeldende Kunsten & Dans, 11 Film & Muziek, 12 Beurzen & Evenementen

10 Natuur & Milieu

1 Landschapsbeheer & Openbaar Groen, 2 Natuur- & Milieuverenigingen, 3 Koepelorganisaties Milieu, 4 Milieueducatie, 5 Milieuadministraties & Instellingen, 6 Dierenwelzijn, 7 Advies, Onderzoek & Dienstverlening, 8 Bezoekerscentra & Arboreta

11 Noord & Zuid

1 Eerlijke Handel (algemeen), 2 Ontwikkelingssamenwerking, 3 Landencomités & Regiowerking, 4 Educatie & Cultuur, 5 Ondersteuning, Actie & Samenwerking, 6 Oxfam in België, 7 Oxfam-Wereldwinkels, 8 Oxfam-Solidariteit (winkels)

12 Dienstverlening

1 Consumentenbelangen, 2 Juridisch Advies & Wetswinkels, 3 Woning- & Huuradvies, Sociale Huisvesting, 4 Woonprojecten, cohousing, 5 Kinderopvang, 6 Jeugd- & Gezinsbijstand, 7 Studie & Onderzoek, 8 Onthaal, 9 Logistiek & Diensten

13 Sociaal-Cultureel Werk

1 Armoedebestrijding, 2 Buurtwerk & Opbouwwerk, 3 Antiracisme, minderheden, mensenrechten, 4 Migranten, Onthaal & Integratie, 5 Vluchtelingen & Mensen zonder papieren, 6 Holebi & Gender, 7 Vrouwenwerking, 8 Jeugdwerking, 9 Seniorenwerking, 10 Ondersteuning

14 Vorming & Onderwijs

1 Onderwijs & Methodescholen, 2 Basiseducatie & Tweedekansonderwijs, 3 Permanente Vorming & Volwassenenwerk, 4 Federaties & Verenigingen, 5 Universiteiten, Academies, Studie & Onderzoek, 6 Ondersteuning en Diensten

15. Welzijn & Gezondheid

1 Gezondheidscentra, 2 Preventie, 4 Zwangerschap & Kraamzorg, 3 Meldpunten, Crisiscentra & Telefonische Hulp, 5 Welzijn & Gezondheid, 6 Beauty & Wellness