Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
Mens- en Milieuvriendelijk Consumeren

Nuttige informatieve links voor de kritische en (milieu)bewuste consument, over duurzaam consumeren, consuminderen, enz.


 • Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie

  Het Brusselse Observatorium voor de Duurzame Consumptie - BODC - wil het werk van de overheid van het Brusselse Gewest op het gebied van sensibilisatie en informatie van het publiek met betrekking tot duurzaam consumeren ondersteunen. Het BODC streeft er in het bijzonder naar om consumptiekeuzes en consumptiegedrag te promoten dat met duurzame ontwikkeling verenigbaar is.

  Het Brusselse Observatorium voor de Duurzame Consumptie (BODC) is een partnerschap tussen het OIVO - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties en het BIM - Leefmilieu Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Website: http://nl.observ.be/

  accueil centre nl

   
 • Ecobouwers

  Ecobouwers.be, het forum van biologische bouwers in Vlaanderen is een website met praktische en technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Het platform wil de ontmoetingsplaats zijn van een online gemeenschap rond duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen. Je komt er in contact met geëngageerde doe-het-zelvers en met professionals uit de sector. De online community bepaalt de inhoud van het platform en neemt het onderhoud op zich. Door deze site worden er hopelijk meer duurzame en energiezuinige huizen gebouwd in Vlaanderen.

   
 • Ecologische Voetafdruk

  Er zijn heel wat calculators om de voetafdruk te berekenen te vinden op internet. Aangezien elk land een verschillende voetafdruk heeft, is belangrijk een calculator te gebruiken van het land waar je woont.

  Hieronder vind je er enkele:

   

   
 • EcoPlan

  ecoEcoplan is een initiatief van Netwerk bewust verbruiken met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en biedt een overzicht van alle vegetarische, gerecycleerde, herkauwde, zelfgebreide, ecologische, ethische en sociaal verantwoorde restaurants, winkels, supermarkten en kappers in Vlaanderen.

   
 • Gids voor duurzame aankopen

  Deze gids is een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities. De website is een realisatie van de programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling (België).

  Website: http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/

  gidsduurzameaankopen

   
 • GreenBazaar

  De eerste interactieve Belgische portaalsite voor duurzame producten en diensten uit alle domeinen van het dagelijkse leven. GreenBazaar.be stelt duurzame producten en diensten voor die beschikbaar zijn op de Belgische markt en geeft aan waar de producten aangekocht kunnen worden. De website wil voor alle consumenten (individuen, ondernemingen,...) het opzoeken van duurzame producten en diensten te vergemakkelijken.

   

   
 • Greenwashing

  Het milieu en het klimaat zijn 'hot' (!) en aan de ene kant is dat een goede zaak, maar er bestaat ook zoiets als het fenomeen van de zogenaamde ‘greenwashing’: bedrijven of producten die zich een eco imago aanmeten en ons willen doen geloven dat ze groener zijn dan ze werkelijk zijn, enkel omdat ze er financieel voordeel aan kunnen doen. Groen verkoopt nu eenmaal! Het kan tegenwoordig allemaal niet groen genoeg zijn. Als je de advertenties moet geloven (of het nu gaat over auto’s, huishoudtoestellen of onderhoudsproducten) is blijkbaar alles milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord. Juist daarom is het belangrijk dat de kritische consument zich goed informeert om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Meer info vind je onder andere op:

  gwi logo home

   
 • Labelinfo

  Deze databank, instrument voor bewuste verbruikers, is een lange termijn project omtrent labels dat het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) in samenwerking met een reeks partners begon in 2007. Het doel is een inventaris van de verschillende productlabels op te stellen en rond dit thema consumenten en organisaties te informeren, sensibiliseren.

  http://www.labelinfo.be

  knipsel

   
 • Low Impact Man

  kaftboeklimOp de blog van Steven Vrommann, ook bekend als Low Impact Man, vind je allerlei praktische tips, adressen en links over milieubewust leven en consumeren.

  http://lowimpactman.wordpress.com/

   

   

   
 • MilieuAdviesWinkel

  Dé gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen.

  Zoals de naam al laat vermoeden kan je in deze winkel niets kopen. Iedereen kan bij de MilieuAdviesWinkel terecht voor advies over duurzaam wonen en leven. De MilieuAdviesWinkel is een permanent infoloket dat je concrete en praktijkgerichte antwoorden geeft op alle mogelijke vragen over milieuvriendelijk bouwen, verbouwen, leven, wonen, consumeren, voeding, mobiliteit, enzovoort.

  Meer info: www.milieuadvieswinkel.be/

   
 • MilieuKoopWijzer

  De Milieukoopwijzer is niet meer online.

  Meer dan tien jaar verwees de Milieukoopwijzer grootverbruikers de weg naar milieuvriendelijke producten en diensten. Bond Beter Leefmilieu realiseerde dit project met een subsidie van de Vlaamse overheid die op 01/01/2015 werd stopgezet, waardoor deze site niet meer beschikbaar is.

  Wij verwijzen u graag door naar onderstaande websites voor meer informatie over duurzame aankopen / overheidsopdrachten:

   
 • Netwerk Bewust Verbruiken - NBV

  Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV vzw) is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Onze strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. Over verschillende consumptiedomeinen heen plaatst NBV twee kernthema's centraal: consuminderen en consumanderen. Samen met lidorganisaties en partners activeert NBV consumenten via gemeenschapsvorming, informatieverstrekking, educatie & sensibilisering.

  NBV vzw is een informatie-, project- en campagnenetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken stimuleert in Vlaanderen. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. De lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst. Daarin wordt gewezen op de macht van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de samenleving te veranderen.

  Netwerk Bewust Verbruiken vzw
  Mundo-b
  Edinburgstraat 26
  1050 Elsene
  Tel: 02 894 46 15
  Fax: 02 894 46 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website:  http://www.bewustverbruiken.org/

  1500960 10153735689205058 254618072 o

   
 • Schone Kleren Campagne

  De Schone Kleren Campagne veroordeelt het gebruik van kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting in de kledingindustrie. Met consumentenacties bewerkt de Schone Kleren Campagne de publieke opinie omtrent de schendingen van arbeidsrechten in de kledingsector en oefent ze druk uit op kledingproducenten en -distributeurs. Op die manier wil de Schone Kleren Campagne bedrijven ertoe brengen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen.

  Schone Kleren Campagne
  Haachtsesteenweg 579
  1031 Brussel
  Tel: 02 246 36 81
  Fax: 02 246 37 00
  Website: www.schonekleren.be

   
 • Test Aankoop

  Ook op de website van Test-Aankoop vind je naast enkele artikels over duurzaam consumeren ook een zeer nuttige bijdrage over het gebruik van labels.

  http://www.test-aankoop.be/

   
 • TopTen - Top 10 van de meest energiezuinige producten en diensten

  Via Topten kan u snel en gemakkelijk de meest energiezuinige producten en diensten vinden voor thuis en op kantoor. De Topten-website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe productcategorieën. Bestaande gegevens actualiseren wij twee keer per jaar. Voor elke categorie van producten, vindt u de belangrijkste tips om het juiste toestel aan te schaffen en het ook goed te gebruiken.

   

   
 • Transitienetwerk Vlaanderen

  Transitienetwerk Vlaanderen wil de transitie-idee verspreiden en startende lokale groepjes faciliteren.

  Door het faciliterende werk dat wij verrichten proberen wij de opstart van transition towns (transitie-initiatieven in de zin van transitiesteden, -dorpen, of -wijken) in Vlaanderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

  Meer info vind je op http://www.transitie.be

   
 • Verbruikersateljee vzw

  Het Verbruikersateljee vzw, werkt voornamelijk rond het weerbaar maken van de verbruiker. De organisatie doet dit door individuele hulpverlening, maar vooral door te streven naar collectieve oplossingen door middel van informatiecampagnes, onderzoeken en stappen naar het beleid toe.
   

  Verbruikersateljee
  Agoragalerij, Grasmarkt 105 bus 51
  1000 Brussel
  Tel: 02 552 02 48
  Fax: 02 552 02 55
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: www.verbruikersateljee.be

   

   
 • Verbruikersunie - Ecoconso

  In het kader van het "Reseau Eco-consommation" en met de steun van het ministerie van leefmilieu van Wallonië heeft CRIOC een volledige en praktische gids gepubliceerd. Deze uitgave, die 57 bladzijden telt, zet de verschillende officiële en privé-labels op een rijtje, indicaties voor het sorteren van afval en de verplichte etikettering.

  Voorbeelden:
  de gids presenteert verschillende Europese leefmilieulabels die men op de Belgische markt kan vinden.
  Er bestaan verschillende bio-labels, in België is Biogarantie het gekendste label, gecontroleerd door Ecocert of Blik. Bepaalde distributiebedrijven gebruiken daarbovenop hun eigen, biolabel en er werden ook nog andere labels gecreëerd.
  Men kan ook het nieuwe label van de Waalse regio ontdekken, Eqwalis, dat de kwaliteit en de veiligheid van voedingsproducten garandeert.
  Het sociale label werd eveneens opgenomen, net zoals het label voor eerlijke handel, Max Havelaar. Een label 'ok compost' geeft aan dat het betreffende product gecomposteerd kan worden door industriële installaties.
  Diverse pictogrammen identificeren verschillende materialen (plastic en andere) om afvalsortering te vergemakkelijken. Anderen betreffen textiel en onderhoud.
  Tenslotte is er nog het energie etiket voor elektrische apparaten en een specifiek etiket voor auto's en uitlaatgassen.

  Voor meer info:

  http://www.oivo.be/
  http://www.ecoconso.be

   
 • Verlicht.be

  logo_verlichtVerlicht.be is een vormingsdatabank rond milieu en verbruik. Hier vinden consumenten en sociaal-culturele organisaties een volledig overzicht van alle cursussen, lezingen of workshops die helpen de ecologische voetafdruk te verkleinen.

   

   
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1