Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen - Sociaal en duurzaam ondernemen - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - coöperatief ondernemen ...

Hieronder vind je organisaties of bedrijven die informatie en advies kunnen bieden, over hoe het moet en ook over hoe het niet moet (vb. Greenwashing), informatie voor startende ondernemers, enzovoort.

Overheidsinstellingen vind je in het menu onder 'Overheid'.
Informatie en advies meer gericht op consumenten vind je onder 'Consumeren'.


 • Arbeid en Milieu

  Het samenwerkingsverband tussen de milieu- en vakbeweging in Vlaanderen, Arbeid & Milieu, streeft naar een sociaal en ecologisch verantwoorde samenleving. Dit proberen we te bereiken op 3 manieren:

  1. informeren en sensibiliseren de vakbonden en milieubeweging over sociale en ecologische thema’s. Hiertoe organiseert Arbeid & Milieu vzw een waaier aan activiteiten - gaande van de jaarlijkse fietstocht, over info- en studie-avonden, bedrijfsbezoeken tot de 3-maandelijkse publicatie van A&M Magazine. Hierbij staan telkens de bevordering van wederzijds contact en begrip tussen de milieubeweging en de vakbonden centraal.
  2. overleg tussen de milieubeweging en de vakbonden, over thema’s waar een raakvlak is tussen de pijlers ecologie en economie.
  3. beleidsadvisering rond onze gemeenschappelijke standpunten.

  Website: http://www.a-m.be/

  Op deze website vind je meer info over onze werking, onze doelstellingen, de komende en voorbije activiteiten, komende en lopende projecten, ons A&M Magazine, ...

  Arbeid & Milieu vzw
  Edinburgstraat 26
  1050 Brussel
  Tel: 02/ 894 46 53
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Arbeid & Milieu is gevestigd op de 3e verdieping in Mundo B, het huis van de duurzame ontwikkeling in Brussel. Het secretariaat van Arbeid & Milieu is iedere gewone werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u.

  amlogo

   
 • Cera Coopburo

  Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen

  Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.

  De 3 opdrachten

  1. adviesverlening, coaching en opleiding
  2. ontmoeting & sensibilisering
  3. onderzoek & ontwikkeling

  En dit voeren we uit in heel diverse sectoren in zowel profit als social profit. En bij diverse types coöperaties:

  • werkerscoöperaties
  • ondernemingencoöperaties, incl. producentencoöperaties
  • consumenten(2.0)- en burgercoöperaties, incl. dorps- en buurtcoöperaties
  • multistakeholdercoöperaties

  Een beknopte voorstelling van onze activiteiten vindt u ook in onze folder.

  Dienstverlenervoordekmo-p-828x240.png

  Cera Coopburo is erkend door de Vlaamse overheid als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. U kan als Vlaamse kmo of zelfstandig ondernemer steun ontvangen van de Vlaamse Overheid voor Cera Coopburo-advies en -vormingen. Wit u weten of u in aanmerking komt? Contacteer ons.

   

  logo coop buro-pms

   
 • CoöperatiefVlaanderen.be

  Website over coöperaties in het algemeen en over de Belgische coöperatieve vennootschap in het bijzonder.

  Deze website wordt samengesteld en onderhouden door een redactie die uit leden van verschillende coöperatieve bedrijven en adviesbureaus voor coöperaties bestaat, met de steun van de Vlaamse Overheid.

  Website: www.coöperatiefvlaanderen.be.

   
 • CoopKracht

  Overlegplatform voor Mens- en Milieuvriendelijke Coöperaties

  Om de participatieve coöperaties op de voorgrond te brengen, werkten een aantal organisaties Febecoop, Startcentrum De Punt, MeMO, Netwerk Vlaanderen, Het Hinkelspel, Ecopower, Magelaan, Garagecollectief De Krikker en Choco gezamenlijk het project CoopKracht uit, dat de steun kreeg van de Federale Minister voor Sociale Economie.

  Het project Coopkracht heeft volgende doelstellingen:    

  • de uitdieping en versterking van de multi-stakeholderbenadering binnen de participatieve coöperaties
  • het stimuleren van de oprichting van participatieve coöperaties
  • het sensibiliseren van de overheid om hiervoor het gepaste beleidskader te creëren

  Meer info op: http://www.coopkracht.org/

   
 • De Punt - Groeiplatform voor ondernemen

  De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen.

  Wij bieden u hierbij resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door dienst- en adviesverlening.

  http://www.depunt.be/

   
 • Ecolife vzw

  Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen.

  Ecolife toont de voordelen van ecologisch leven door het bieden van tools en coaching.

  Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projecten en campagnes.

  Ecolife vzw
  Valkerijgang 26
  3000 Leuven
  Tel: 016/22 21 03
  http://www.ecolife.be/

  ecolife

   

   
 • Febecoop Adviesbureau

  Sinds 1970 verenigt Febecoop, overal in België, ondernemingen en verenigingen van de sociale en coöperatieve economie die bedrijvig zijn in uiteenlopende sectoren als informatica, voeding, persoonlijk dienstbetoon, bedrijfsadvies, verzekering, apotheken,…

  Doelstelling: bevorderen van elke vorm van participatief ondernemen die de principes van solidariteit, economische democratie en behartiging van het algemeen belang onderschrijft.

  Meer info: http://www.febecoop.be/

   sommaire

   
 • Greenwashing

  Het milieu en het klimaat zijn 'hot' (!) en aan de ene kant is dat een goede zaak, maar wij willen de lezers van deze Eco Special nu al wijzen op het fenomeen van de zogenaamde ‘greenwashing’: bedrijven of producten die zich een eco imago aanmeten en ons willen doen geloven dat ze groener zijn dan ze werkelijk zijn, enkel omdat ze er financieel voordeel aan kunnen doen. Groen verkoopt nu eenmaal! Het kan tegenwoordig allemaal niet groen genoeg zijn. Als je de advertenties moet geloven (of het nu gaat over auto’s, huishoudtoestellen of onderhoudsproducten) is blijkbaar alles milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord. Juist daarom is het belangrijk dat de kritische consument zich goed informeert om het kaf van het koren te kunnen scheiden.Meer info vind je onder andere op:

  gwi logo home

   
 • Hefboom vzw/cvba

  Hefboom, opgericht in 1985, is actief als financier van en adviesbureau voor organisaties en bedrijven uit de sociale en solidaire economie. Voor Hefboom is ‘solidariteit’ het sleutelwoord. Hefboom streeft naar een samenleving waarin iedereen een volwaardige plaats heeft. Een maatschappij met gelijke kansen inzake opleiding en werkgelegenheid, huisvesting, welzijns- en gezondheidszorg. Waar ook voldoende aandacht is voor milieu en streven naar duurzaamheid.

  De missie van Hefboom wordt gedragen door een groep van circa 1.500 aandeelhouders: particulieren, vennootschappen en organisaties. Zij besteden een deel van hun middelen maatschappelijk waardevol in Hefboomaandelen. Hefboom herinvesteert dit kapitaal in de sociale economie. We werken daarbij ook samen met anderen.

  Hefboom als financier

  Honderden ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Brussel maakten reeds gebruik van de dienstverlening van Hefboom als gespecialiseerde financier van de sociale economie: sociale werkplaatsen, arbeidszorgcentra, buurtdiensten, beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, verenigingen waar armen het woord nemen, kansarmoedegroepen, welzijnsinitiatieven en milieuprojecten. Hefboom ontwikkelde voor deze doelgroep een ruim aanbod aan financieringsformules: investeringkrediet, bedrijfskapitaalkrediet, overbruggingskrediet, borgstelling of een ander formule op maat van de klant. Samen met die klant worden de noden eerst in kaart gebracht en wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing.

  Hefboom adviesbureau

  Hefboom biedt met succes advies aan ondernemingen en organisaties uit de sociale en solidaire economie in Brussel en Vlaanderen. Ook diverse overheden en een ruime waaier van ngo’s en social profit organisaties kunnen we tot onze tevreden klanten rekenen. Het adviesbureau steunt op een achttal consulenten die elk met hun eigen specifieke competenties en vaardigheden een aanpak uitwerken op maar van uw bedrijf of organisatie. Hefboom Adviesbureau kenmerkt zich door efficiënt, betrouwbaar en oplossingsgericht werken. Er is een grote deskundigheid aanwezig, zowel op technisch vlak als op vlak van sectorkennis. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van methodieken die inspelen op nieuwe noden en tegelijk ook opportuniteiten creëren voor de sector.

  De brede waaier aan materies die Hefboom Adviesbureau behartigt, vindt u terug op onze website: http://www.hefboom.be/

  hefboom logo-01

   
 • Kauri vzw

  Kauri vzw is een netwerk en kenniscentrum rond ethisch, duurzaam, intercultureel en ontwikkelingsrelevant internationaal handelen en ondernemen.

  Kauri brengt bedrijven, NGO’s, stichtingen, adviesbureaus en (academische) onderzoekscentra samen in een lerend netwerk om kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en concrete initiatieven te nemen om te komen tot meer duurzame (sectorale) internationale handelsinitiatieven, meer Fair Trade, een grotere bijdrage van bedrijven om de VN-millenniumdoelstellingen te kunnen halen en meer begrip en samenwerking tussen bedrijven en NGO’s.

  Kauri vzw/asbl
  de Fiennesstraat 77
  1070 Brussel (Anderlecht)
  Tel: 02 469 41 20
  Fax: 02 469 41 21

  Website: http://www.kauri.be/

   

   
 • KOMOSIE vzw - Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie

  KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt alle Kringwinkelcentra en Energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. De vzw is actief in de social-profitsector op het kruispunt van milieu & sociale economie.

  Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie - KOMOSIE vzw
  Uitbreidingstraat 470
  2600 Berchem
  Tel: 03 281 03 30
  Fax: 03 281 73 30
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  http://www.komosie.be/

  komosie

   
 • MilieuKoopWijzer

  De Milieukoopwijzer is niet meer online.

  Meer dan tien jaar verwees de Milieukoopwijzer grootverbruikers de weg naar milieuvriendelijke producten en diensten. Bond Beter Leefmilieu realiseerde dit project met een subsidie van de Vlaamse overheid die op 01/01/2015 werd stopgezet, waardoor deze site niet meer beschikbaar is.

  Wij verwijzen u graag door naar onderstaande websites voor meer informatie over duurzame aankopen / overheidsopdrachten:

   
 • MVO Vlaanderen - Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  logoKenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vlaanderen inspireert en informeert over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We richten de spots op voorbeeldige bedrijven, laten experten aan het woord en reiken u instrumenten aan om MVO nog beter te integreren in uw bedrijfsvoering. Ook reiken we u de laatste MVO-nieuwtjes aan.

  Elke maand zet MVO Vlaanderen een andere stakeholdergroep in de kijker. We hielden u al op de hoogte van duurzaam internationaal ondernemen, MVO in het hoger onderwijs en het MVO-beleid van NGO's. In de toekomst richten we ons op de overheid, werkgevers- en werkenemersorganisaties.

  Website: http://www.mvovlaanderen.be/

   
 • Netwerk Bewust Verbruiken

  Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV vzw) is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Onze strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. Over verschillende consumptiedomeinen heen plaatst NBV twee kernthema's centraal: consuminderen en consumanderen. Samen met lidorganisaties en partners activeert NBV consumenten via gemeenschapsvorming, informatieverstrekking, educatie & sensibilisering.

  NBV vzw is een informatie-, project- en campagnenetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken stimuleert in Vlaanderen. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. De lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst. Daarin wordt gewezen op de macht van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de samenleving te veranderen.

  Netwerk Bewust Verbruiken vzw1555406 10153732104750058 1578526580 n Mundo-b
  Edinburgstraat 26
  1050 Elsene
  Tel: 02 894 46 15
  Fax: 02 894 46 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website:  http://www.bewustverbruiken.org/

   
 • POSECO - Positieve Economie

  Poseco ontwikkelde een informatieportaal (www.positieve-economie.be) voor de vele organisaties van de postieve economie. Het portaal staat ter beschikking van organisaties, actief op domeinen zoals Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sociale economie, Ecologie, Ethiek ...

  Postieve Economie - Poseco vzw/asbl
  Henegouwkaai 43 B
  1080 Brussel
  Tel: + 32 (0)2 346 60 02
  Fax: + 32 (0)2 347 74 44
  Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  http://www.poseco.org/

  posecologo old

   

   
 • Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling - SST

  Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw) is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen. SST vzw vertegenwoordigt met haar leden ruim 90 % van de sector en is actief op drie terreinen:

  • We ondersteunen de leden door het verschaffen van informatie, ontwikkelen methodieken en we bevorderen de communicatie binnen de eigen sector.
  • We verdedigen de belangen van de sector en zijn gesprekspartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld.
  • We nemen het formele en gestructureerde werkgeverschap op t.a.v. de Sociale Werkplaatsen. Dit gebeurt in het kader van het paritair comité 327.

  Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw) sstlogosstgroot7
  Koning Albertlaan 124
  9000 Gent
  Tel: 09 2599766 - Fax: 09 2599768
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.sst.be/

  Specifieke informatie over sociale werkplaatsen vindt u hier: http://www.socialewerkplaats.be/

   

   
 • Sociale Economie in Vlaanderen

  De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, omschreven als werkvormen, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, adviesbureaus, de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie (buurt -en nabijheidsdiensten), de solidaire financiers en de coöperatieve bedrijven en organisaties.

   
 • Wetswinkels

  Bij kleine of grote gezondheidsproblemen is de huisarts vaak de eerste deskundige die je hierover aanspreekt. De wetswinkel vervult die rol bij juridische problemen.

  Voor een snelle, accurate diagnose kan je bij de Wetswinkel terecht. Je krijgt er informatie, praktisch advies en indien nodig verwijzen wij u door.

  In heel Vlaanderen vind je een Wetswinkel op nog geen halfuur rijden van je woonplaats. Ervaren beroepsjuristen verstrekken advies en iedereen is welkom.

  Voor en consult betaal je slechts 15 euro. Waarop wacht je nog?

  Juridisch advies wordt enkel verstrekt tijdens een persoonlijk bezoek in één van onze afdelingen
  De wetswinkel geeft geen advies over de telefoon, maar is wel bereikbaar voor verdere informatie op:

  wetswinkel

   
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1