Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme

Andere databanken in Vlaanderenvlaanderen

In Vlaanderen bestaan er naast de MeMO-gids uiteraard nog andere zeer nuttige en interessante databanken in de sector van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen.
Hieronder vind je de grootste en de meest gekende.

Organisaties die werken met lokale of regionale afdelingen vind je in het overzicht van MeMO-koepelorganisaties.


 • Biobedrijvengids van BioForum Vlaanderen

  In deze databank vind je alle Belgische bedrijven die gecertificeerde biologische producten op de markt brengen. In de resultaten wordt weergegeven voor welke activiteit ze gecertificeerd zijn (landbouwer, verwerker, distributeur, importeur of winkel) en vaak ook voor welke producten.
  Deze databank is een initiatief van BioForum Vlaanderen. Voor opmerkingen of vragen, neem contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

  http://www.biobedrijvengids.be/

   
 • BioGenietenGids van BioForum Vlaanderen

  biogenietengids2012_vp

  De online adressengids van BioForum Vlaanderen (vroeger de Biotheek of Biodichtbijhuis). 

  Hier vind je het volledige biologische en ecologische aanbod in Vlaanderen: natuurvoedingswinkels, boerderijwinkel & thuisverkoop, markten, bakkerijen, slagers, groente- en fruitabonnementen, speciaalzaken & supermarkten, restaurants, catering, kookworkshops, logies & vakantie, stoffen & kleren, groen & tuinen, beauty & health, kids, bijleren en allerlei.

  Ga hier naar de BioGenietenGids.

   
 • Biogids voor Brussel - BioGuide Bruxelles

  bioguidelogo

  De Biogids voor Brussel met adressen van natuurvoedingswinkels, markten, restaurants, wijnbars, traiteurs, producenten, logies met bio-ontbijt, enzovoort.

  Ga hier naar de Bioguide.

   
 • Biogids voor Wallonië - Biottin Alimentation

  Biottin Alimentation: de biogids voor Wallonië. Producenten, verwerkers, winkels, markten, groentenmanden, restaurants, logies, enzovoort.biottin

  Uitgegeven door Nature & Progrès Belgique.

  Klik hier.

   

   
 • Databank Natuur- en MilieuEducatie - NME

  De databank van het departement Natuur- en Milieueducatie van de Vlaamse Overheid

  Met deze databank wil de cel NME een zo volledig mogelijk aanbod in kaart brengen en ontsluiten wat betreft natuur- en milieueducatie in Vlaanderen. Gezien de veelheid aan actoren die actief zijn binnen de NME-sector, elk met hun specificiteit, is het voor de diverse doelgroepen cruciaal om een globaal overzicht te kunnen raadplegen van NME-aanbieders en -aanbod in Vlaanderen. De NME-inventaris werkt op die manier duidelijk drempelverlagend.

  Ga hier naar de NME-databank.

  Belangrijk!

  De NME-inventaris zal vanaf 31 december 2014 ophouden met bestaan.

  Bij de ontwikkeling van de nieuwe versie van de NME-inventaris, zijn we gestoten op een aantal onvoorziene technische problemen, waardoor de verdere realisatie van dit project zoals het voorzien was, niet meer mogelijk is. Aangezien het internetlandschap de laatste jaren enorm veranderd is  en de meeste organisaties andere kanalen (social media, UIT-databank, eigen website…) gebruiken om hun aanbod kenbaar te maken aan het grote publiek, stellen we ook vast dat de interesse voor onze databank enorm verminderd is.

  Daarom besliste het Departement LNE om dit project stop te zetten.

  Het aanbod in de bestaande inventaris wordt nog wel beheerd en online gezet tot en met eind december 2014. Vanaf 1 januari 2015 gaat de databank offline.

   
 • De Sociale Kaart van Vlaanderen

  De Sociale Kaart van Vlaanderen bevat concrete en actuele informatie over de meest uiteenlopende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel: OCMW's, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus, ...

   
 • EcoPlan - Ecopunten in jouw buurt

  ecoEcoplan is een initiatief van Netwerk bewust verbruiken met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en biedt een overzicht van alle vegetarische, gerecycleerde, herkauwde, zelfgebreide, ecologische, ethische en sociaal verantwoorde restaurants, winkels, supermarkten en kappers in Vlaanderen.

   
 • Ecovriendelijk.be

  logoecoDe ecologische bedrijvengids van Vlaanderen met bedrijven en winkels die biologische, milieuvriendelijke en duurzame producten of diensten aanbieden.

  Of je nu kiest voor een ecologische levensstijl, op zoek bent naar gezonde bio-producten of je wil energie besparen: onze bedrijvengids geeft een overzicht van winkels of leveranciers in jouw regio.

  Bedrijven, winkels, webshops en organisaties kunnen zich volledig gratis registreren in onze bedrijvengids. Zo kunnen consumenten rekenen op eerlijke, betrouwbare en onafhankelijke informatie.

  Website: http://www.ecovriendelijk.be

   
 • EVA - Restaurant-Gids van het Ethisch Vegetarisch Alternatief

  evaBezoek de Restaurantgids van EVA (het Ethisch Vegetarisch Alternatief ) vzw, een overzicht van alle vegetarische en veggie friendly restaurants in Vlaanderen en Brussel.

   
   
 • Filantropie.be

  Betrouwbare informatie over verenigingen en stichtingen.filantropie

  Filantropie.be wil een onmisbaar kruispunt worden voor actoren in de social profit. De uitgebreide gegevensbank met organisaties uit de sector zal in belangrijke mate bijdragen tot de transparantie van de sector en zal uitwisselingen tussen actoren aanmoedigen. Wij zullen met name waken over de kwaliteit en het up-to-date karakter van de informatie over de verenigingen en stichtingen in ons land. De toegang tot die informatie is gratis.

  Klik hier.

   
 • Kruispunt Migratie-Integratie (Vlaams Minderhedencentrum)

  Hier vind je de adressen van integratiecentra, integratiediensten, onthaalbureaus en sociaal tolk- en vertaaldiensten in Vlaanderen en Brussel.

  Kruispunt Migratie-Integratie vzw (vroeger het Vlaams Minderhedencentrum)
  Vooruitgangstraat 323bus 1
  1030 Brussel
  T: 02-205 00 50
  F: 02-205 00 60
  E-mail: info[at]kruispuntmi.be

  Elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

  Website: http://www.kruispuntmi.be

  kruispuntmi

   
 • MilieuAdviesWinkel

  Dé gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen.

  Zoals de naam al laat vermoeden kan je in deze winkel niets kopen. Iedereen kan bij de MilieuAdviesWinkel terecht voor advies over duurzaam wonen en leven. De MilieuAdviesWinkel is een permanent infoloket dat je concrete en praktijkgerichte antwoorden geeft op alle mogelijke vragen over milieuvriendelijk bouwen, verbouwen, leven, wonen, consumeren, voeding, mobiliteit, enzovoort.

  Meer info: www.milieuadvieswinkel.be/

   
 • MilieuKoopWijzer

  De Milieukoopwijzer is niet meer online.

  Meer dan tien jaar verwees de Milieukoopwijzer grootverbruikers de weg naar milieuvriendelijke producten en diensten. Bond Beter Leefmilieu realiseerde dit project met een subsidie van de Vlaamse overheid die op 01/01/2015 werd stopgezet, waardoor deze site niet meer beschikbaar is.

  Wij verwijzen u graag door naar onderstaande websites voor meer informatie over duurzame aankopen / overheidsopdrachten:

   
 • NGO-openboek

  Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking of de zogenaamde derde pijler. Deze site biedt een open venster op onze werking. We beschrijven de werkdomeinen waarin we in het Zuiden actief zijn, het personeelsbestand dat we hierbij inzetten, het hoe en waarom van onze werking in het Noorden, enz. Elke organisatie geeft ook uitleg hoe de gelden uit giften en subsidies worden besteed.

  Deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2011 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev.

  Klik hier 

  ngo

   
 • PEFC - Gids met PEFC-gecertificeerde bedrijven

  Wie verantwoord wil consumeren en zijn steentje wil bijdragen voor de toekomst van onze bossen, kiest voor producten met het PEFC-label!

   th 1287

   

   
 • Sociale Economie in Vlaanderen

  De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, omschreven als werkvormen, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, adviesbureaus, de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie (buurt -en nabijheidsdiensten), de solidaire financiers en de coöperatieve bedrijven en organisaties.

   
 • Solidariteitsfonds - Solidariteitsadressen

  solDe Solidariteitsagenda: reeds tientallen jaren een standaard in de sector, met een uitgebreid repertorium van solidariteitsadressen van organisaties die getuigen van de levende solidariteit in onze samenleving.

  Klik hier voor de adressendatabank

   

   
 • Steunpunt Expertisenetwerken - SEN vzw

  Bent u op zoek naar een expert(organisatie)? Wil u samenwerken of uitwisselen met collega's uit andere voorzieningen? Wordt u geconfronteerd met enkele leervragen waar u niet wijs uit raakt?

  Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap.

  Klik hier.

  senlogonew

   

   

   

   
 • Susta.be - Duurzame organisaties in Antwerpen

  Susta.be is het online uithangbord van Antwerpse duurzame organisaties. We laten zien hoe eco, bio en duurzaam ondernemen leeft in Antwerpen, zowel bij ondernemers als de consument. Susta.be verzamelt, verbindt en deelt duurzame passies. We maken van duurzaam ondernemen en consumeren de nieuwe norm in de stad en omstreken.

  Groenigheden
  Susta.be draait op groene hosting. Ons kantoor is voorzien van een flinke dosis groene energie. Wij verkiezen om onze leden te bezoeken met de fiets. Het onvermijdbare printwerk draagt het FSC-label. We knabbelen graag op fairtrade.
  En we zijn fier Kauri-lid.

  Charity
  Wij doneren 5% van onze winst aan de Hobokense Polder, een project van Natuurpunt.

  susta

   
 • Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen - VIBE

  VIBE vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de milieubeweging en de bouwsector en informeert over mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. Ben je op zoek naar een bio-ecologische architect, aannemer of winkel dan kan je zoeken in de databank op de website van VIBE.  

  logotrans2-2

   

   

   

  VIBE vzw - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen & wonen
  Gitschotellei 138
  2600 Antwerpen-Berchem
  Tel.: 03/218.10.60
  E-mail: info[a]vibe.be

  Website: http://www.vibe.be/

   
 • Welzijn & Samenleving

  Op deze website vindt u adressen van organisaties over thema's als armoede, algemeen welzijnswerk, hulpverlening aan gedetineerden, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, ...

  Deze thema's behoren tot de bevoegdheid van de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.

  Klik hier.

  wens headerfull

   
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1