Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
Ethisch bankieren
Duurzaam en ETHISCH BANKIEREN of investeren

Nuttige informatieve links voor de kritische over ethisch bankieren, enz. Ook de organisaties die investeren in duurzame en eerlijke economie vind je hier.


 • Alterfin cvba

  Ethisch bankieren

  Alterfin is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 1994 door niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties enerzijds en financiële instellingen anderzijds. Alterfin wil meewerken aan de uitbouw van spaar- en kredietinstellingen in het Zuiden die toegankelijk zijn voor sociaal en economisch verdrukte bevolkingsgroepen. Mensen die zelf een economische activiteit opstarten om op eigen kracht uit de armoede te treden, kregen tot nu toe geen toegang tot krediet omdat vele lokale financiële instellingen over onvoldoende geld beschikken om leningen toe te staan.

  Alterfin investeert vooral in Latijns-Amerika. Daarnaast ook in Afrika en Azië.

  alterfin

   
 • Cera cvba

  Ethisch bankieren

  Samen investeren in welvaart en welzijn

  Dat is de ambitieuze missie die Cera wil realiseren in nauwe samenwerking met haar vennoten. Alleen zo kan zij de vinger aan de pols houden en blijven inspelen op wat er leeft in de maatschappij.

  Cera streeft ernaar om zowel op sociaal als op financieel vlak een duidelijke meerwaarde te creëren voor haar vennoten en voor de samenleving in haar geheel.

  Meer info op www.cera.be

  cera

   

   
 • Crédal sc

  Ethisch bankieren

  Crédal werd opgericht door twee christelijke organisaties. Ze beogen transparant gebruik van geld voor projecten of mensen die tegen armoede of sociale uitsluiting strijden. Crédal geeft advies, participeert en verstrekt leningen aan een verlaagd tarief. Ze verstrekken zowel krediet aan particulieren als aan organisaties. Hun klanten hebben moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en tot de kapitaalsmarkt (gehandicapten, vreemdelingen, daklozen, laaggeschoolde en/of langdurig werklozen, … ).

  De meeste gefinancierde organisaties zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Het merendeel is actief in de sociale economie in Wallonië.

  Groupe Crédal

  Place de l'Université, 16
  1348 Louvain-la-Neuve

  Numéro général : 010/48 33 50
  Fax : 010/48 33 59
  E-Mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.credal.be/

   

  credal-logo

   
 • FairFin (Netwerk Vlaanderen)

  logo_transitional

  Netwerk Vlaanderen heet vanaf nu FairFin!

  Dertig jaar geleden zag Netwerk Zelfhulp Vlaanderen het levenslicht: een fonds waar een grote groep mensen één procent van hun inkomen aan afstond, zodat organisaties met een kritische maatschappijvisie (toch) leningen konden krijgen. In de jaren daarna ontwikkelden we het Krekelsparen, transformeerden we van dienst naar beweging en werd dochterorganisatie Netwerk Rentevrij opgericht. Mede dankzij investeringen van Rentevrij bloeiden er in Vlaanderen sociale werkplaatsen, wereldwinkels en wijkgezondheidscentra op. Netwerk Vlaanderen boekte de laatste jaren succes met haar campagnes. Het bewustzijn rond ‘wat doet de bank met mijn geld’ steeg en leidde onder meer tot een wettelijk verbod op investeringen in clustermunitie en wapens met verarmd uranium.

  Conclusie na dertig jaar: alternatieve financiering werkt, maar het reguliere financieel systeem mag niet buiten schot blijven. Ondanks de financiële crisis blijven de meeste banken investeren in luchtbellen en hebben ze lak aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. FairFin wil actie! Medio 2012 start onze campagne om de samenleving opnieuw greep te laten krijgen op het bankwezen.

  Onze naam correspondeerde al een tijdje niet meer met onze werking. Vandaar de transformatie naar FairFin. Wij zijn ervan overtuigd dat geld de motor kan zijn voor een faire maatschappij, waarin het uiteindelijk om meer dan geld draait.

  FairFin vzw
  Vooruitgangstraat 333 bus 9
  1030 Brussel
  Tel.: +32 2 201 07 70
  Fax: +32 2 201 06 02

  Website: http://www.fairfin.be/

   
 • Forum Ethibel

  Ethisch bankieren

  Forum ETHIBEL is een adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI). De organisatie zet in verband hiermee Europese standaarden uit die breed maatschappelijk gedragen zijn. Forum ETHIBEL sensibiliseert verder alle betrokken partijen om deze hoogwaardige standaarden centraal te stellen bij beleids- en visiebepaling.

  Forum ETHIBEL
  Vooruitgangstraat 333, bus 7
  1030 Brussel

  Tel. +32 (0)2 206 11 11
  Fax. +32 (0)2 206 11 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  ethibel

   

   
 • Hefboom vzw/cvba

  Hefboom is een organisatie die vooral werkt rond financiering en advies aan bedrijven en verenigingen in de sociale economie. Voor een initiatief bijvoorbeeld een lening krijgt, doet Hefboom een screening op economische, sociale en milieuaspecten. Het Hefboom-logo vertelt dat u met een solidaire onderneming te maken hebt.

  http://www.hefboom.be

  hefboom logo-01

   
 • Incofin Investment Management (Incofin IM)

  Ethisch bankieren

  Incofin Investment Management (Incofin IM) beheert fondsen die investeren in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in landen in ontwikkeling. MFI’s verstrekken financiële diensten, zoals kredieten, sparen en verzekeringen, aan mensen die daar bij gewone banken niet voor terechtkunnen. Als specialist in rurale microfinanciering wil Incofin IM vooral mensen bereiken die in meer afgelegen rurale gebieden wonen en/of actief zijn in de landbouwsector.

  Vanuit onze kantoren in België, Colombia, Kenia en Cambodja en via ons adviserend team in India financieren en begeleiden wij organisaties in meer dan 40 landen.

  Incofin Investment Management Comm. VA
  Sneeuwbeslaan 20, PB 2
  2610 Antwerpen

  T +32 3 829 25 36
  F +32 3 740 78 28
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: https://www.incofin.com/nl/

   
 • NewB - een nieuwe coöperatieve bank

  Ethisch bankieren

  emimage-flickr-8515279799 1

  De verschraling van het bancair landschap is een echt probleem van onze maatschappij en is één van de grootste bronnen van ergernis die we vandaag kennen.
   
  Meer dan 60 organisaties (NGOs, vakbonden, verenigingen, coöperaties) hebben hun krachten gebundeld in de coöperatieve New B. Met als objectief om een nieuwe coöperatieve bank op te richten die participatief, transparant, sober en eenvoudig is. Een nieuwe bank die investeert in de reële, locale en duurzame economie.

  logonewb

  NewB ECV/SCE
  Kruidtuinstraat 75
  1210 Brussel

  Social media:
  http://www.twitter.com/newb_coop
  http://www.facebook.com/newb.coop

  Website:
  http://www.ikbankmee.be

  02 225 44 75 (Maandag-Vrijdag: 10u-17u, geen permanentie tijdens de weekends en verlofdagen)

  E-mail:
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   
 • Oikocredit cvso

  Ethisch bankieren

  Oikocredit-be cvso werdt opgericht in 1984 als Belgische steunvereniging van Oikocredit. Oikocredit-be cvso promoot het duurzaam beleggen en het investeren in ontwikkeling en trekt financiële middelen aan voor kredietverlening aan armen. Het aangetrokken kapitaal wordt geïnvesteerd in Oikocredit. Oikocredit is een wereldwijde coöperatieve vereniging, opgericht in 1976 op initiatief van de Wereldraad van Kerken. De bedoeling is een duurzaam en solidair investeringsinstrument aan te bieden. Met het geïnvesteerde kapitaal worden kredieten verleend aan en participaties genomen in economische projecten van groepen en organisaties in ontwikkelingslanden. Naast microkredietinstellingen (MFI’s) financiert OIkocredit ook duurzame ondernemingen (zoals coöperatieven) en fairtrade actoren.

  logoiko

   
 • SoCrowd cvba-so

  Ethisch bankieren

  SOCROWD staat voor Sociale Crowdfunding en is een innovatief en creatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
  SOCROWD geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector door het aantrekken van privé-kapitaal te begeleiden.
  SOCROWD versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve achterban.
  SOCROWD is een nieuw initiatief van Netwerk Rentevrij, dat al een aantal jaren rentevrije leningen aanbiedt aan organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.

  Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren waarbij een breed publiek wordt aangesproken dat in het project gelooft, in plaats van een klassieke bank.
  Crowdfunding verloopt typisch via een internetplatform waarop een project wordt voorgesteld om financiële middelen te mobiliseren. Deze kan bestaan uit giften, sponsoring, leningen of investeringen.

  Socrowd bestaat uit twee professionele medewerkers, Tom Alleman (coördinatie en kredietanalyse) en Greg Van Elsen (kredietanalyse). Zij staan in voor de inhoudelijke en financiële screening van kredietaanvragen en de algemene uitbouw van de organisatie.

  contactgegevens:
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  tel: 02 274 00 17

  Website: http://www.socrowd.be/

  logo2 klein 0

   
 • Triodos Bank

  Ethisch bankieren

  Triodos Bank investeert uw geld enkel in bedrijven die sociaal en economisch aan de hoogste normen voldoen. Voor hetzelfde geld, dezelfde opbrengst en dezelfde service kunt u 100% duurzaam beleggen.

  Meer info op http://www.triodos.be/

  logo-triodos-bank-1

   

   
 • Trividend

  Ethisch bankieren

  Als verschaffer van risicokapitaal voor de sector van de sociale economie in Vlaanderen richt Trividend zich sinds begin 2002 met 2 specifieke producten naar een welomschreven doelgroep in deze markt.
  Kijk zeker eens naar de invulling die Trividend geeft aan het begrip “sociale economie”. Die is een stuk ruimer dan het bieden van duurzame werkgelegenheid voor kansengroepen. Trividend is immers van oordeel dat “anders ondernemen” zéker ook steun verdient!

  http://www.trividend.be/

  trividend

   
 • VDK Spaarbank

  Ethisch bankieren

  VDK is een kleinere bank die vooral actief is in Vlaanderen, en in uitbreiding is in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

  VDK wil zich over de hele lijn sociaal-ethisch engageren, en brengt in de SpaarPlus Rekening de vroegere Wereldspaarrekening en Solidariteitsrekening onder.

  De hoofdzetel van VDK Spaarbank: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent
  Tel. 09 267 32 11  -  Fax 09 267 33 96  -  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  VDK-vestiging in uw buurt (klik hier)

   

bankwijzer banner duurzaam

coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1