Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme

Historiek

Op 17 november 1984 werd een eerste "Ontmoetingsdag voor zelfbeherende bedrijfjes" georganiseerd in de Vooruit in Gent. Op het programma, de actuele situatie van de coöperatieve beweging in enkele omliggende landen.

Kwaliteit, ecologie en technologie in kleinschalige ondernemingen. Coöperatieven en maatschappelijke verandering, samenwerking tussen bedrijfjes, band tussen producent en verbruiker, financiering in een bedrijf, interne verhoudingen in een zelfbeherend bedrijf.

Uit deze werkgroep "Coöperatief overleg" is in 1989 MeMO ontstaan, de vzw die zich nu al jaren toelegt op het promoten en ondersteunen van het Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen, met als meest bekende uithangbordje de MeMO-gids (ook bekend als de Groene Gids).

Datzelfde MeMO is doorheen de jaren ontmoetingen blijven organiseren voor die alternatieve bedrijven, zij het iets bescheidener van opzet dan destijds.

Eerste uitgave van de Groene Gids -1990

De papieren MeMO-gids die tot in 2007 werd uitgegeven, en waarvan de eerste verscheen in 1990, zal niet meer in boekvorm verschijnen. Dit is economisch en ecologisch namelijk niet interessant meer. Vandaar dat we ons vanaf nu vooral zullen toespitsen op de website, die daarom ook vernieuwd werd. Vermits de sector voortdurend in beweging is, wordt de databank uiteraard permanent bijgewerkt.
Deze website is dan ook een momentopname van een sector die voortdurend in beweging is. Stuur ons je bemerkingen, je veranderde gegevens, je kritiek ... en werk op die manier mee aan deze gids.

coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1