Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme

Over ons

Sinds 24 april 2017 is MeMO vzw van naam veranderd in Coopkracht vzw.

Meer informatie hierover lees je hier: https://cooperatiefvlaanderen.be/over-coopkracht.

Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen vzw werd opgericht in 1989, met als doelstelling het promoten en ondersteunen van het mens- en milieuvriendelijke ondernemen. De nadruk op het menselijk en het milieu-aspect refereert naar de waarden van de sociale economie. Om deze doelstelling te bereiken, richtte MeMO vzw haar werking op.

De bedrijven zelf

Dit zijn voornamelijk kleine bedrijven (zelfstandigen, ambachtelijke,familiale...), coöperatieven en sociale bedrijven (invoegbedrijven,sociale werkplaatsen, kringloopcentra...). Kleine bedrijven vormen de overgrote meerderheid van alle bedrijven in België en Europa: ze vormen de grondvesten van economie en werkgelegenheid. Door het ondersteunen en stimuleren van het verantwoord ondernemerschap, willen we meewerken aan de sociale inbedding van deze bedrijven en aan het versterken van hun overlevingskansen en groeimogelijkheden naar de toekomst.

Organisaties die dit gedachtegoed steunen

Dit zijn organisaties die d.m.v. onderzoek, advies, erkenning, initiatieven... het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bekendmaken bij ondernemingen uit de gangbare economie, of die bedrijven daadwerkelijk steunen (bv door alternatieve financiering), of hen bijstaan in de evolutie van hun engagement (bv door betaalbare audits), of hun belangen verdedigen, of informatie verstrekken over de aandachtspunten in de sociale economie (bv eerlijke handel)... MeMO werkt voornamelijk met partnerorganisaties uit deze groep.

De consumenten

Wereldwijd worden de consumenten steeds gevoeliger voor het ethisch karakter van de producten die zij kopen en voor de sociale uitstraling van een bedrijf. Door het verspreiden van betrouwbare informatie wil MeMO de link tussen bedrijf en consument leggen: enerzijds, zowel om de consument te sensibiliseren en hem de mogelijkheid te geven bewuste keuzes te maken als om zijn betrokkenheid bij het bedrijf, bijvoorbeeld als stakeholder (belanghebbende), te versterken; anderzijds om het imago en het concurrentievermogen van bedrijven die inspanningen doen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken.

 

coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1